Turkosan Kurumsal

KURUMSAL

Turkosan ailesi olarak bizleri daha yakından tanıyabilmek için firmamızın hakkındaki açıklamaya göz atabilirsiniz.

HAKKIMIZDA

Enerji sektöründe belirleyici rol üslenme ve saygın bir yer edinme arzusunu kendisine ilke olarak kabul eden TURKOSAN, ileri düzeyde bilgi birikimi, iş disiplini ve deneyimli kadrosuyla dalında kısa sürede kendine yer bulmuştur. Teknik personel niteliğini her zaman yüksek tutmayı, yaptığı işe saygıyı öncelikli hedef olarak belirleyen kişilerle çalışmayı her şeyin üstünde tutan firmamız, bu sayede iş kalitesini artırmış ve adından bu şekilde söz edilmesini amaçlamıştır.Kuruluş ilke ve amaçlarına uygun olarak, enerji sektöründe kendine hedefler belirleyen TURKOSAN, amaçlarına ulaşmak üzere hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir.

MİSYONUMUZ

Kurum kültürümüz ve şirket politikalarımız doğrultusunda, faaliyet alanımızda en kaliteli ürün ve hizmeti sunmak ve ülkemiz için değer yaratan bir kurum olmaktır.

VİZYONUMUZ

Faaliyet alanımızda sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer almaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite - Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Enerji sektöründe belirleyici rol üstlenme ve saygın bir yer edinme arzusunu kendisine ilke olarak kabul eden TURKOSAN, ileri düzeyde bilgi birikimi, iş disiplini ve deneyimli kadrosuyla dalında kısa sürede trafo ve dağıtım kazanları başta olmak üzere küresel pazarda rekabetçi

konumunu sürdürmeyi hedeflemektedir. Kurmuş olduğu Entegre

Yönetim Sistemiyle;

• Başta insan kaynağı olmak üzere, uygun teknoloji ve gerekli mali kaynakları kullanarak müşteri odaklı çalışmayı,

• Çevre kirliliğini önlemeyi, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, sürdürülebilirlik yanlısı ürün üretmeyi,

• Müşterilerinin, çalışanlarının ve paydaşlarının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi,

• Tüm faaliyetlerinde çalışanlarının; iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi, sürekli eğitim ile öğrenen ve gelişen katılımcı bir organizasyon olmayı, diğer tüm risklerin en aza indirilmesi için risk değerlendirmelerin yapılmasını sağlayarak tehlikeleri ortadan kaldırmayı,

• Çevre kirliliğini önlemek amacıyla atık oluşumunu azaltmayı, geri kazanım, yeniden değerlendirilmesi bertarafı ile ilgili çalışmalar yaparak doğal kaynakları korumayı,

• Bütün faaliyetlerinde yürürlükteki mevzuatlar, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına ve ilgili diğer gerekliliklere uymayı,

• Standartlarını yükselterek performansını artırmayı, riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi, paydaşlarının güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı taahhüt etmektedir.